האדמור דוד צבי רוזנבוים מברך את תכשיטי אילנית

מתוך התוכנית יצירה מקומית עם טל מן