top of page
תליון הפוריות | כסף
תליון הפוריות, מיועד לעזור לכניסה קלה להריון, פותח חסימות. האישה העונדת תליון זה, צריכה לדעת, שהאנרגיה בתוכו באה לעזור ולשחרר את החסימה שנוצרה בתוכה, ולכן אין גופה מאפשר כניסה להריון ויצירת חיים בתוכה. תליון הפוריות מאוד עוצמתי מהמקום של החסימה וההתנגדות החוץ גופית בנפשה, ולפעמים אף מגלגולים קודמים

תליון הפוריות | כסף

500.00 ₪מחיר
    bottom of page