top of page
תיבת הבקשות | ציפוי זהב
תיבה ליצירת מציאות ולהגשמת משאלות ליבנו.
ע"י פתק שבו אנו רושמים את המשאלה ומכניסים לחריץ של התיבה כך אנו מזמנים לחיינו את הבקשה. על התיבה ישנו ה"תדר" שחרוט על גב התיבה הוא עוזר למעשה למשמעות הכוונה כמו מכתב שנשלח עם הכתובת שעל גביו.
רעיון התיבה שיהיה תמיד איתנו - הכלי ליצירת המציאות של משאלות ליבנו.

תיבת הבקשות | ציפוי זהב

500.00 ₪מחיר
    bottom of page